Σχεδιάζοντας το Mentee

Η Ευρώπη έχει ανάγκη από περισσότερες επιχειρήσεις! Γι αυτό και αναζητούνται τρόποι οι οποίοι θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα είναι ακόμη πιο ανοικτό και φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Από την άλλη μεριά, το επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε, κυρίως όσον αφορά τη συνεχή ενθάρρυνση και υποστήριξη ‘νέων’ και φιλόδοξων επιχειρηματιών, πέρα από τα πρώτα τους βήματα στην επιχειρηματικότητα. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και η προσφορά ευκαιριών δικτύωσης, η προώθηση προτύπων επιχειρηματικής επιτυχίας, και η καθοδήγηση είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την προσφορά δυνατοτήτων χρηματοδότησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική του mentoring ως μοντέλου επιχειρηματικής υποστήριξης και καθοδήγησης, επηρεάζει άμεσα και θετικά τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις που αξιοποιούν το mentoring έχουν διπλάσιο χρόνο ζωής από αυτές που δεν το κάνουν. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος για να ενθαρρυνθούν οι ‘νέοι’ και φιλόδοξοι επιχειρηματίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αλλά και να συντηρήσουν με επιτυχία τις επιχειρήσεις τους στη συνέχεια, είναι να έχουν στη διάθεσή τους μηχανισμούς και εργαλεία που θα τους ακολουθούν στα πρώτα δύσκολα, αλλά και στα επόμενα βήματά τους για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες.

Οι στόχοι του έργου

Ο στόχος του MENTEE είναι να συνδυάσει τα πρακτικά οφέλη που προσφέρουν η επιχειρηματική εμπειρία και μοντέλα επιτυχημένης επιχειρηματικότητας, με απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και με ευκαιρίες δικτύωσης και αξιοποίησης ευκαιριών. Στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχουν έμπειροι και ‘νέοι’ ή φιλόδοξοι επιχειρηματίες οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν με τη βοήθεια πιλοτικών εργαστηρίων, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν ένα επιτυχημένο, συνεργατικό μοντέλο επιχειρηματικού mentoring. Επίσης, οι ‘νέοι’ επιχειρηματίες θα μπορούν μέσα από ένα ολοκληρωμένο on-line δίκτυο να ανταλλάσσουν απόψεις, να συνεργάζονται, να διερευνούν επιχειρηματικές ιδέες, να αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πληροφορούνται σχετικά με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, το Mentee στοχεύει:

Ποιοι συνεργάζονται στο Mentee

Το έργο Mentee συντονίζει ο οργανισμός INnCREASE SP. z o.o στην Πολωνία. Έξι επιπλέον οργανισμοί από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, και την Πορτογαλία συνθέτουν την κοινοπραξία του έργου, προσφέροντας την κατάλληλη τεχνογνωσία που θα οδηγήσει σε ποιοτικά αποτελέσματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους εταίρους του Mentee στο menu ‘Partners’.

To Mentee ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014, ενώ θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, τον Αύγουστο του 2016.

News