Pomysł

Europa potrzebuje większej ilości przedsiębiorstw i stale poszukuje odpowiednich rozwiązań by pobudzać przedsiębiorczość oraz tworzyć środowisko przyjazne biznesowi. Z drugiej strony, jest oczywistym, że Unia Europejska nie wykorzystuje do końca swojego potencjału w tej kwestii, ponieważ nie jest w stanie zachęcić wystarczająco dużo osób do założenia własnej firmy. Dotarcie do potencjalnych przedsiębiorców z informacjami na temat zakładania swojej działalności, promowanie wzorów do naśladowania, zapewnienie stałych schematów mentoringu, oraz stworzenie sieci kontaktów, to działania równie istotne jak zapewnienie funduszy, zwłaszcza dla młodych ludzi pragnących założyć firmę. Zostało udowodnione, że małe przedsiębiorstwa, które skorzystały w przeszłości z mentoringu, pozostają na rynku dwa razy dłużej niż te, które tego nie zrobiły. To prowadzi do konkluzji, że zintegrowane, trwałe mechanizmy oraz narzędzia oparte na skutkach mentoringu mogą stanowić jedną z najlepszych praktyk wspierania przedsiębiorczości w UE.

Główny cel projektu

Celem projektu MENTEE jest wspieranie potencjalnych i przyszłych młodych przedsiębiorców w Polsce i innych krajach Europy, dzięki skutecznemu modelowi mentoringu - poprzez praktyczne przykłady przedsiębiorczości i know-how, a także poprzez ‘modele’ przedsiębiorców, inspiracje oraz rozwój ‘nieformalnych’ kompetencji, co może zostać osiągnięte dzięki relacjom nawiązanym z mentorami/doświadczonymi przedsiębiorcami. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie stworzenie sieci kontaktów, w ramach której młodzi przedsiębiorcy oprócz doświadczeń szkoleniowo-rozwojowych będą mogli znaleźć niezawodnych partnerów, uzyskać rzetelne informacje oraz zapoznać się z nowymi szansami i wyzwaniami biznesowymi dla Europejskich start-upów. Wsparcie będzie częściowo oferowane poprzez planowany wielofunkcyjny portal online, który zapewni środowisko wsparcia dla kolejnych przedsiębiorców.
Szczegółowe cele projektu:

Kto wdraża projekt

Projekt MENTEE jest koordynowany przez INnCREASE Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Pozostałych sześciu partnerów z Grecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch bierze udział w realizacji projektu poprzez dostarczanie know-how w celu swobodnego wdrożenia projektu i uzyskania rezultatów najwyższej jakości. Aby dowiedzieć się więcej na temat partnerów w projekcie, przejdź do zakładki „Partnerzy” w menu. Projekt MENTEE rozpoczął się we wrześniu 2014 r., a prace zakończą się w sierpniu 2016 r.

News