Εμπνέοντας επιχειρηματίες

Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα τώρα, που η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υψηλά ποσοστά ανεργίας, αποτελούν μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Αρκετοί επιχειρηματίες που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο, αλλά και αυτοί που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική καριέρα, επωφελούνται ήδη από ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες που τους στηρίζουν στα πρώτα τους βήματα. Χρειάζονται όμως κάτι περισσότερο από αυτό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο και φιλόξενο περιβάλλον που θα έχει διάρκεια, και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ‘γεννιούνται’ και να αξιοποιούνται νέες επιχειρηματικές ιδέες, νέοι και περισσότεροι επιχειρηματίες.

Το έργο MENTEE - Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs (Proj. No. 2014-1-PL01-KA202-003383) συγχρηματοδοτείται από το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ και ανταποκρίνεται σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Στην καθοδήγηση και την ολοκληρωμένη υποστήριξη φιλόδοξων, αλλά και ‘νέων’ επιχειρηματιών, πέρα από το κρίσιμο, πρώτο στάδιο των προσπαθειών τους. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αξιοποιηθεί ένα επιτυχημένο μοντέλο επιχειρηματικού mentoring, όπως εφαρμόσθηκε στο έργο fe:male στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη δια βίου μάθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Mentee απευθύνεται σε όσους συμμετείχαν στο  ευρωπαϊκό πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής για επιχειρηματίες «Erasmus for Young Entrepreneurs», αλλά εξίσου και σε όλους όσοι θα θελήσουν να επωφεληθούν από το Mentee.

Στη διάρκεια του Mentee, έμπειροι επιχειρηματίες θα εκπαιδευθούν κατάλληλα για να γίνουν μέντορες-καθοδηγητές ‘νέων’ και φιλόδοξων επιχειρηματιών. Παράλληλα, 100 περίπου ‘νέοι’ επιχειρηματίες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πιλοτικά προγράμματα mentoring. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια on-line πλατφόρμα που θα προσφέρει ευκαιρίες επιχειρηματικής δικτύωσης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Εάν λοιπόν είσαι ένας/μία ‘νέος/α’ ή φιλόδοξος/η επιχειρηματίας, επιθυμείς να επωφεληθείς από ένα δίκτυο έμπειρων επιχειρηματιών/ μεντόρων, να ανταλλάξεις ιδέες και εμπειρίες με άλλους ‘νέους’ επιχειρηματίες στην Ευρώπη, το Mentee θα σε βοηθήσει να κάνεις πράξη την επιχειρηματική σου ιδέα ή να αναπτύξεις περισσότερο την επιχείρησή σου.


MENTEE Online πλατφόρμα Εκπαίδευσης και Δικτύωσης:
Διαδικτυακός χώρος για την ανταλλαγή επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών εμπειριών στην Ευρώπη

Πατήστε εδώ για εγγραφή

News