Inspirujemy przedsiębiorców

Przedsiębiorczość i rozwój jej ducha wśród Europejczyków są aktualnie traktowane priorytetowo, zwłaszcza teraz, w czasach kryzysu, gdy bezrobocie sięga poziomów niespotykanych w historii wielu państw UE.

Młodzi i obiecujący przedsiębiorcy korzystają już z wielu inicjatyw w całej Europie stworzonych w celu pobudzenia przedsiębiorczości. Te jednak nie zawsze spełniają pokładane w nich nadzieje, ponieważ młodzi przedsiębiorcy potrzebują otwartego, wspierającego i stabilnego środowiska by ich biznesowe pomysły mogły rozkwitnąć.

MENTEE - Mentoring, Networking i Szkolenia dla Europejskich Przedsiębiorców (Proj. No. 2014-1-PL01-KA202-003383) to projekt współfinansowany ze środków UE w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+. W czasie trwania projektu zostanie zaadaptowany na jego potrzeby sprawdzony model mentoringu opracowany w ramach projektu fe:male skutecznego programu współfinansowanego przez UE w ramach Programu Uczenie się przez całe życie (LLP). Model zostanie w pierwszej kolejności zaadresowany do nowych przedsiębiorców, którzy brali udział w programie Komisji Europejskiej „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, oraz innych obiecujących przedsiębiorców.

Doświadczeni przedsiębiorcy zostaną przeszkoleni na mentorów, a w tym samym czasie usługa mentoringu zostanie zaoferowana stu młodym i obiecującym przedsiębiorcom z Grecji, Polski, Portugalii oraz Włoch. Dzięki MENTEE powstanie platforma internetowa, która ma na celu dotarcie do szerszego grona odbiorców i pozwoli przedsiębiorcom na owocne interakcje, w celu rozwoju ich idei i projektów biznesowych, nawiązywanie nowych relacji. Jeśli chcesz założyć własny biznes, to dzięki projektowi otrzymasz szansę skorzystania z sieci kontaktów doświadczonych mentorów oraz innych start-up’ów, którzy podzielą się z Tobą praktyczną wiedzą. Ponadto, oferta szkoleń typu e-learning MENTEE pozwoli Ci skutecznie rozwijać Twoją firmę.


MENTEE Social Collaboration and Learning Platform:
An on line space to share entrepreneurial and learning experiences across Europe

Click here to register

News